Regisztrációs feltételek

Felhasználási feltételek
csx.hu felhasználási feltételek

Üdvözöljük az csx.hu oldalon, a CSX Média Kft. által üzemeltetett felsőoktatási közösségi szolgáltatáson. Ez a honlap a CSX Média Kft. - (elérhetősége: info@csx.hu, a továbbiakban „csx.hu” vagy „Szolgáltató”) - tulajdona. Az csx.hu oldal használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége
Az csx.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az csx.hu-re történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás
A szolgáltatást az csx.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, választania kell egy e-mail címet a Microsoft Corporation Live ID rendszerében, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; (c) a csx.hu-et haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (d) az ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (e) hozzájárul ahhoz, hogy az csx.hu kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Az csx.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje/töröltesse azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:
- védjegyet sért,
- mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.
- más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
- obszcén vagy trágár kifejezés,
- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
- burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció)az csx.hu törölheti rendszeréből, amennyiben az ilyen tartalmú adatlapokat nem a szolgáltatás keretein belül hozzák létre.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Amennyiben az ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a csx.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az csx.hu tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a csx.hu jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A csx.hu nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az önéit is, a csx.hu összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a csx.hu rendszerébe integrálja, valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a csx.hu semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a csx.hu-en.

A csx.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás
Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.
Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A csx.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon.

Tartalom
Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a csx.hu-en elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

A csx.hu nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. A csx.hu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a csx.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a csx.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a csx.hu minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
A csx.hu-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a csx.hu-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
A csx.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
A csx.hu-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
Megszerzett anyagok publikálása;
Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a csx.hu támogatja vagy hagyta jóvá;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás
E-mail cím megváltoztatása, profil törlése
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a csx.hu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a csx.hu kérheti, hogy a felhasználó
- a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
- vagy azt, hogy küldje el a csx.hu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
- vagy személyazonosságát egyéb, az csx.hu által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi
Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a delete@csx.hu címen.

Szavatosság kizárása
A csx.hu és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a csx.hu-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A csx.hu kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

A csx.hu-szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet az csx.hu-szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a csx.hu-szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a csx.hu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés
Ön beleegyezik abba, hogy a csx.hu-et kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön csx.hu-szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a csx.hu írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat
Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

A csx.hu-szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a csx.hu szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, “abban a formában, ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.