Adatvédelmi nyilatkozat

A CSX Media Kft., a csx.hu közösségi weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve:

CSX Média Kft

2. Az adatkezelő címe:

7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

4. Elérhetőség:

info@csx.hu

5. Az adatkezelés megnevezése:

az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

6. Az adatkezelés jogalapja:

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

7. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, login név és e-mail cím, (az adatokhoz az — e-mail cím kivételével — a csx.hu összes felhasználója hozzáfér, a felhasználó által megadott e-mail címhez csak a felhasználó engedélyével férnek hozzá).
B. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok: pl. felhasználó lakcíme, telefonszáma, foglalkozása, iskolái, munkahelyének adatai és hozzászólásai, (az egyes itt megadott adatok a felhasználó döntésétől függően férhetők hozzá ).
C. A csx.hu megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A csx.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. (Az utolsó látogatás időpontjához a összes felhasználó hozzáfér, a többi adathoz kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó fér hozzá).

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldésének lehetősége.
B. A felhasználó önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok estében belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
C. A csx.hu megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek, (a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a csx.hu a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
B. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.
C. A csx.hu megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében — az utolsó látogatás időpontjának kivételével — a látogatástól számított 6 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.
A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

10. A személyes adatok törlése:

A törlési igényt e-mailben a delete@csx.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a profilban szereplő (A és B pont) adatok nem állíthatóak helyre.

11. Személyre szabott reklámok/tartalmak:

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7.B. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. A hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
A kimenő, értesítő levelek alján megjelenő hirdetések nem tekinthetőek személyre szabott reklámnak, a reklámok véletlenszerűen kerülnek a kimenő értesítő levelek aljára, ezek esetében Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.

12. Közösségek

A Szolgáltató kizár minden felelősséget, a felhasználó által közösség/ok/ba történő belépés következtében hozzáférhető személyes adatok, akár a színtér tulajdonosa, akár a színtér más tagjai, akár egyéb harmadik személyek által történő felhasználásával kapcsolatban.

13. Adatfeldolgozó megnevezése:

CSX Média Kft.

14. Adatfeldolgozó címe:

7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.

15. Adatfeldolgozás megnevezése:

a delete@csx.hu címre érkező törlési igényeket hajtja végre

16. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Datanet Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

17. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A csx.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

18. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@csx.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

19. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@csx.hu e-mail címen.